Zväcšit mapu
Poštová / fakturačná adresa                  F. P. Drobiševa 2582/28                                                                   902 01 Pezinok       email : aloi@aloi.sk                    tel.: +421 0903 97 60 97                                                                                                                                     IČO : 44570309 IČ DPH : SK2022758881 B. účet : 652659062/0900 Pohrebovič Martin / obchod                                                            tel. : +421 903 97 60 97 (O2)                                                          emai. : aloi@aloi.sk